ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

6-9/11/2018: Participation in the “Green & Circular Economy Exhibition”, Rimini Expo Centre – Italia
October 23, 2018
06/02/2019: Signing of the Contract: Analysis of the Composition of Urban Solid Waste from Various Areas of Greece on behalf of the Hellenic Recycling Agency (Ε.Ο.Α.Ν)
February 13, 2019

Η εταιρεία “Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.” είναι Τεχνική / Μελετητική  Εταιρεία που παρέχει ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Συμβούλου για το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Έργων Προστασίας του Περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια εξωστρέφειας και ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού της, η εταιρεία ζητά για άμεση πρόσληψη και απασχόληση σε Έργα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, Μηχανικό Π.Ε. με τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο στον κλάδο Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας.
  • Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα Μελετών Έργων Διαχείρισης αποβλήτων
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας –
  • Άριστη γνώση Η/Υ (Autocad, ΜS Οffice κ.α)

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: MHX_01/2019

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:
info@i-frantzis.com